Nong Nghiep Tre Blog

0

TRÍ THÔNG MINH CỦA CÂY TRỒNG

Ở các loài Động vật, khi gặp sự cạnh tranh chúng có nhiều phản ứng khác nhau như đối đầu, tránh va chạm, chịu đựng… các phản ứng này phụ thuộc vào khả năng...

0

Thu hoạch và Bảo quản rau tươi đúng cách

Ở một nước có nền nông nghiệp lâu đời như Việt Nam, diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 2/3 diện tích đất sử dụng. Mỗi vụ thu hoạch, lượng nông sản thu được...