Khởi nghiệp trồng Ổi: Bón phân cho cây Ổi

Ổi là loài cây cần nhiều phân bón, do đó cần cung cấp liên tục cho cây trồng từ khi trồng đến khi cây cho trái và thu hoạch. Lượng phân bón gia tăng dần theo sự phát triển của cây.

   Tùy vào điều kiện đất đai, khí hậu, địa hình, tuổi cây… mà lựa chọn loại phân bón thích hợp. Tuy nhiên, bón phân cho cây ổi gồm các loại chủ yếu sau:

 • Bón lót: Sử dụng các loại phân bón hữu cơ hoai mục, phân lân, vôi bột;
 • Bón thúc: Sử dụng NPK 16-16-8, KCl, Ure…
 • Có thể sử dụng kết hợp các loại phân bón lá để cung cấp dinh dưỡng cho cây.

 

Lượng phân bón cần thiết cho cây Ổi

   Lượng phân bón cần cho cây tùy thuộc vào độ màu mỡ của đất và tình trạng sinh trưởng của cây. Lượng phân bón được các chuyên gia khuyến cáo như sau:

 1. Bón lót cho cây ổi

   Phân hữu cơ đã hoai mục (15 tấn/ha) Phân lân (750 kg/ha),Vôi bột (300 kg/ha).

 2. Lượng phân bón giai đoạn kiến thiết 

 • Phân bón hữu cơ: Lượng phân chuồng: 50-100kg/cây.  Ngoài ra có thể dùng nước thải từ hầm biogas pha với 70% nước rồi tưới thường xuyên 2-3 lần/tuần kể từ khi cây có nụ.
 • Cách bón: Đào một rãnh xung quanh gốc có bề rộng 20cm, sâu 30cm, cách gốc 50 – 100cm. Sau đó rải đều phân vào rãnh rồi lấp đất lên, dùng cỏ khô phủ lên trên mặt rãnh sau đó tưới nước.
 • Năm thứ nhất: Lượng phân bón cần cho một cây ổi là: 200g phân NPK(16:16:8), 50g urê, 50g KCl.

 3. Phân bón giai đoạn cây kinh doanh

 • Năm thứ 2: 400-500g phân NPK (16-16-8), 100g urê, 100g KCl trên 1 cây Ổi. Chia thành 4 lần để bón trong 1 năm.
 • Năm thứ 3: Khi cây đã cho quả ổn định. Tiến hành bón phân theo các giai đoạn sau:

    – Bón thúc ra hoa: 200-300g phân NPK (16-16-8), 100g urê. Bón rải quanh gốc. 

    – Bón nuôi quả: 1-1,5 tháng sau khi bón nuôi hoa. Tiếp tục bón 15 ngày 1 lần kết hợp với bấm ngọn để kích thích ra chồi và nuôi quả. Bón tất cả khoảng 10 lần.

    – Lượng bón cho một cây : 100-200g NPK (16-16-8), 100g urê, 100g KCl, 20-30kg phân hữu cơ.

 • Cách bón: Xẻ rãnh vòng quanh gốc, cách gốc 0,7-1,0 m. Kích thước rãnh: bề rộng 20cm, sâu 30cm. Rải đều phân vào rãnh rồi lấp đất lên.

 4. Phân bón lá cho cây Ổi

 • Thời kỳ ra nụ chuẩn bị nở hoa có thể dùng một số loại phân bón lá giúp tăng khả năng đậu trái.
 • Thời kỳ mang trái để hạn chế rụng trái có thể dùng phân bón chứa Bo để phun.
 • Trước thu hoạch 20 ngày có thể sử dụng các loại phân bón lá để tăng chất lượng trái.
 • Sử dụng với liều lượng và phương pháp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

 Bài viết liên quan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*