Tài liệu nông nghiệp: Kỹ thuật nhân giống vô tính cây trồng

Có một số loài cây trồng vì các tính chất đặc biệt mà không thể nhân giống bằng hạt, hoặc để đảm bảo chất lượng cây và sự đồng đều của giống, người ta sử dụng phương pháp nhân giống vô tính cây trồng. Ưu điểm của phương pháp này là các cây có đặc tính di truyền giống nhau, cây không mang mầm bệnh, nhân bản số lượng lớn cây con từ một cây (hoặc bộ phận) của cây mẹ. Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi kỹ thuật và chi phí ban đầu cao.

Hôm nay Nông nghiệp trẻ xin chia sẻ với các bạn tài liệu Kỹ thuật nhân giống vô tính cây trồng.

Tài liệu nông nghiệp: Kỹ thuật nhân giống vô tính cây trồng

  1. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Tre
  2. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Mắc ca
  3. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Lan Hồ Điệp
  4. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Chanh Dây
  5. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Lược Vàng
  6. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Chuối
  7. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Đinh Lăng Lá Nhỏ
  8. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Sáo Tam Phân
  9. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Bưởi
  10. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Thông Đỏ
  11. Kỹ thuật nhân giống vô tính Lan Dendrobium
  12. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Sâm Ngọc Linh
  13. Kỹ thuật nhân giống vô tính Hoa Hồng
  14. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Nho
  15. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây KiWi
  16. Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Giảo Cổ Lam

1 Trackback / Pingback

  1. Cải tiến phương pháp bảo quản giúp cải thiện chất lượng cà chua » Nông nghiệp trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*