Mô hình nông nghiệp nào cho giá trị ổn định ?

huong-di-moi-cho-nganh-nong-nghiep-viet-nam

Mô hình sản xuất nông nghiệp nào phù hợp với cơ chế thị trường, mô hình nông nghiệp nào cho giá trị ổn định… Đây là những câu hỏi mà bất cứ nhà nông nào cũng muốn biết được đáp án.

Những vấn đề cấp bách trong nền nông nghiệp trong thời điểm hiện tại.

Trong phân bố dân cư nước ta, hơn 70% dân số sống ở vùng nông thôn, có chức năng quan trọng là sản xuất và cung ứng nông sản, lương thực cho đất nước.

Có thể bạn chưa biết: Nông dân là chủ lực quân của cách mạng giải phóng dân tộc, là người khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước, là người sản xuất và cung cấp nguồn thực phẩm mà bạn đang sử dụng. Nhưng người nông dân lại hưởng lợi ít nhất trong cuộc đổi mới và cả sản xuất kinh tế.

Hiện nay, cùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều người nông dân ở các vùng quê đã mất đi ruộng đất, không nghề nghiệp và cuộc sống thì không được đảm bảo. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn rất hạn chế, năng suất lao động của người nông dân thấp, cơ sở giáo dục, y tế… còn lạc hậu so với thành thị

Vậy làm sao để cải thiện cuộc sống của người nông dân, nâng cao năng suất của sản xuất nông nghiệp, thu hẹp chênh lệch giữa thành thị và nông thôn. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, chính quyền, bản thân người nông dân phải trang bị cho mình những kiến thức về nông nghiệp, các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững. Từ đó tạo việc làm cho bản thân, nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị nông sản từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân.

Một số mô hình sản xuất nông nghiệp cho giá trị ổn định lâu dài.

1. Hợp tác xã nông nghiệp

Trong thời điểm hiện tại, các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới đã và đang phát triển trên khắp cả nước. Các mô hình hợp tác xã kiểu cũ đại đa số đã chuyển đổi qua mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới chủ yếu là loại hình hợp tác xã dịch vụ. Các thành viên tham gia theo cơ chế tự nguyện.  Nông dân tự nguyện góp vốn đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh của hợp tác xã, gắn quyền lợi và trách nhiệm của từng hộ xã viên. Người sáng lập HTX có chuyên môn, trình độ để giúp đỡ cho các thành viên trong HTX.

Lợi ích của mô hình HTX kiểu mới: Khâu nào hộ xã viên làm riêng lẻ không hiệu quả thì hợp tác xã làm. Hợp tác xã làm các dịch vụ các khâu như: thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, khuyến nông, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, làm đất, bảo vệ nội đồng, cung ứng vật tư, tìm đầu ra cho nông sản…

2. Tổ hợp tác nông nghiệp

Tổ hợp tác trong nông nghiệp được thành lập để trong đổi kinh nghiệm, các thành viên có thể giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản, kinh nghiệm xử lý các bệnh hại trên nông sản… Tổ hợp tác được sáng lập bởi một nhóm thành viên có chung sở thích, các thành viên tham gia dựa trên cơ chế tự nguyện, hợp tác và cùng có lợi.

Một số loại hình tổ hợp tác hiện nay: tổ hợp tác tưới tiêu, vay vốn, tổ hợp tác khoa học kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm, tổ hợp tác lao động, tổ hợp tác trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, tổ hợp tác thủy sản, tổ hợp tác quản lý bảo vệ rừng…

Tổ hợp tác là một mô hình tất yếu của nền sản xuất nông nghiệp kinh tế, nó đóng góp một phần quan trọng vào việc cân bằng giữa sản xuất nhỏ lẻ và sản xuất hàng hóa, giúp người nông dân theo kịp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 3. Mô hình kinh tế trang trại phát triển

Đặc trưng chủ yếu của kinh tế trang trại là:

 • Nông trại là nơi sản xuất các sản phẩm nông, lâm, thủy sản với quy mô lớn hơn hộ gia đình.
 • Có tính tập trung và chuyên môn hóa, điều kiện và cơ sở vật chất cao hơn so với quy mô hộ gia đình.
 • Những chủ trang trại có kiến thức, kinh nghiệm, biết áp dụng thành tựu của công nghệ vào sản xuất giúp mô hình trang trại có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Đa số các trang trại xuất phát điểm ban đầu từ mảnh vườn, ao cá, chuồng trại truyền thống sản xuất thấy hiệu quả thì mở rộng quy mô vườn, ao, chuồng (VAC) lên vài ha và đã thu hàng trăm triệu đồng/năm/ 1 trang trại. Đến nay, cả nước có hơn 150 nghìn trang trại trải rộng khắp cả nước.

Những thành tựu nổi bật của mô hình kinh tế trang trại:

 • Giúp khai thác, tận dụng các vùng đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hóa.
 • Huy động được hàng ngàn tỷ đồng vốn đầu tư cả trong và ngoài nước.
 • Giúp giải quyết việc làm cho hơn 30 vạn lao động thường xuyên.
 • Sản phẩm nông sản đầu ra có chất lượng, thương hiệu trên thị trường.
 • Vừa là nơi sản xuất thực phẩm vừa cung cấp nguồn giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân trong vùng. các mô hình du lịch sinh thái

 4. Mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp

Có một nghịch lý tồn tại lâu nay trong sản xuất nông nghiệp: Người có khả năng kinh doanh thì không có đất đai, kỹ thuật trồng trọt, còn người vừa có đất vừa có kinh nghiệm lại không có khả năng kinh doanh.

Quy mô sản xuất nông hộ có diện tích canh tác nhỏ, manh mún và không ổn định, không thể sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Cần phải tập trung lại, tích tụ ruộng đất mới có thể sản xuất quy mô lớn, ổn định, từ đó mới có điều kiện để áo dụng các kỹ thuật, máy móc tiên tiến vào sản xuất. Từ đó giúp làm giảm công lao động, nâng cao chất lượng và giá trị của nông sản.

Hiện nay đã có nhiều mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ giữa doanh nghiệp và người nông dân, với các trang trại, hợp tác xã, cụ thể:

 • Doanh nghiệp lo đầu tư vốn, cung cấp giống tốt, kỹ thuật, vật tư cho sản xuất nông nghiệp, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản của nông dân.
 • Hộ nông dân thì góp đất canh tác, công lao động và chăm sóc. Sản phẩm làm ra sẽ được doanh nghiệp thu mua.

Mô hình liên kết doanh nghiệp – nông dân này hiện đang diễn ra sôi động và hiệu quả ở nhiều nơi, nhiều vùng trên cả nước. Tuy nhiên, để liên kết có hiệu quả thì tổng đất canh tác của những người nông dân phải đáp ứng được nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Thực tế hiện nay phần lớn là hợp tác xã liên doanh, liên kết với 3 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học) nên những mô hình này rất sống động, sản xuất, chế bỉến, tiêu thụ sản phẩm ổn định, phát triển và có hiệu quả kinh tế ổn định cho người nông dân.

 • Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.