Bản quyền

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Nongnghieptre.com nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

  • Nongnghieptre.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại website.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Nongnghieptre.com vào mục đích thương mại.
  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Nongnghieptre.com.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Nongnghieptre.com.