Cẩm nang khởi nghiệp Măng Tây: Chăm sóc cây Măng Tây

V. CHĂM SÓC CÂY MĂNG TÂY

1. Chế độ nước cho măng tây

    Nhất nước nhì phân. Nước tưới là một yếu tố quyết định cho năng suất măng cao hay thấp. Độ ẩm của đất trồng măng tây từ 60-70% là phù hợp nhất. Trong thời gian thu hoạch măng thì không nên tưới vào buổi chiều vì sẽ làm đọng nước trên búp măng giảm giá trị thương phẩm của măng.  
    Trong trường hợp mưa kéo dài làm ngập măng thì ta phải có các biện pháp tiêu nước ngay. Vì bộ rễ của măng bị ngập úng sẽ làm giảm năng suất, tuổi thọ và chất lượng của măng.

2. Xới đất – làm cỏ

      – Tiến hành làm cỏ trước khi trồng măng ra vườn. Nên kết hợp làm sạch, diệt mầm cỏ dại khi chuẩn bị đất trồng.
      – Trước mỗi kỳ bòn phân cần làm sạch cỏ dại để phân bón có hiệu quả cao nhất.
     – Cây con mới trồng (1 – 5 tháng ) có bộ rễ chưa phát triển rộng, để ngăn ngừa cỏ dại ta có thể phủ lên mặt luống các loại như:  màng phủ nông nghiệp, tro trấu, xơ dừa, rơm … đã được xử lý và làm sạch mầm bệnh.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*