Cẩm nang khởi nghiệp Măng Tây: Chọn đất, làm đất

III. Chọn đất, làm đất

 1. Chọn đất

  • Đất thích hợp để trồng Măng Tây là đất phù sa, đất xám, đất đỏ… có tầng canh tác dày, thoát nước tốt và có thể chủ động tưới nước trong mùa khô.
  • Cây sinh trưởng và phát triển tốt trên đất giàu di dưỡng, tơi xốp, giàu mùn. Đất không quá dốc để hạn chế quá trình xói mòn (vì thời gian thu hoạch kéo dài nhiều năm).
  • Đối với khu vực Tp Hồ Chí Minh, Măng tây thích hợp trồng ở các vùng đất xám thoát nước tốt trong mùa mưa, có nước tưới trong mùa khô.
  • Cây Măng tây rất sợ ngập úng, đất thoát nước kém. Khi cây bị ngập úng cây phát triển kém, không cho thu hoạch và dễ bị sâu – bệnh.

 2. Làm đất

  • Đất trồng măng tây cần cải tạo mặt bằng, tạo mặt ruộng, đất trồng bằng phẳng.
  • Đất cày sâu 20-30cm, cày từ 2-3 lần cách nhau 8-10 ngày để hạn chế cỏ dại.
  • Bừa lại sau khi cày lần cuối, lượm cỏ dại, làm bằng mặt ruộng. Tiến hành vét rãnh, lên liếp trồng.
  • Thông thường nên lên thành liếp, mặt liếp 1-1.2m, cao 20-30cm.
  • Sau khi lên liếp cần rạch hàng và bón lót các loại phân và xử lý đất trước khi trồng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*