Canh tác quy mô nhỏ ở đô thị giải pháp để có thực phẩm sạch

Các nhà khoa học cho biết việc trồng trọt theo quy mô nhỏ ở các khu đô thị, thành phố là phương pháp sản xuất lương thực bền vững mà không gây hại cho đất. Đây là kết luận được đưa ra trên tạp chí Sinh thái Ứng dụng ( Anh quốc).

Đối mặt với thách thức

Hiện nay, con người đang phải đối mặt thách thức lớn nhất của việc gia tăng dân số là vấn đề đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng mà không làm xói mòn, bạc màu và giảm thiểu ô nhiễm đất canh tác.

Việc thâm canh trong nông nghiệp thường dẫn đến sự sụt giảm lượng dự trữ cacbon hữu cơ trong đất. Thâm canh còn làm giảm khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất, bên cạnh đó nó còn phá hủy cấu trúc của đất gây nên việc bạc màu, xói mòn đất. 

Nghiên cứu của các nhà khoa học

Các nhà khoa học tại trường Đại học Sheffield đã thực hiện việc so sánh các tính chất đất của hai cách canh tác khác nhau:

  • Đất giao khoán, canh tác quy mô nhỏ ở các khu đô thị;
  • Đất ở các cánh đồng canh tác nông nghiệp của địa phương.

Các tính chất, thành phần so sánh:

  • Lượng cacbon hữu cơ của đất;
  • Nitơ tổng số, tỉ lệ giữa cacbon và nitơ;
  • Mật độ của đất (độ chặt của đất). 

Kết quả của các thử nghiệm

Đất giao khoán bền vững hơn đáng kể so với đất ở các cánh đồng tại địa phương:

  • Đất giao khoán có lượng cacbon nhiều hơn 32%
  • Có lượng nitơ cao hơn 25%;
  • Tỷ lệ cacbon cao hơn nitơ 36%;
  • Đất giao khoán có độ chặt của đất ít hơn đáng kể.

Các kết quả của nghiên cứu còn cho thấy có sự khác biệt đáng kể về chất lượng đất trồng ở các lô được giao và các cánh đồng có thể canh tác. Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy người trồng trọt quản lý đất hiệu quả như thế nào, và các phương pháp canh tác nông nghiệp hiện đại đã phá hủy đất trồng nhiều ra sao. 

Những người được giao khoán đất có thể sản xuất ra thực phẩm mà không làm tổn hại đến chất lượng đất bởi vì họ đã áp dụng các biện pháp quản lý, canh tác bền vững.

Tăng cường canh tác quy mô nhỏ

Các nhà khoa học ước tính, 800 cư dân thành phố trên toàn thế giới tham gia và sản xuất lương thực ở đô thị sẽ tạo ra một đóng góp quan trọng với an ninh lương thực toàn cầu. 

Và để bảo vệ môi trường, bảo vệ đất trồng trọt và đảm bảo nguồn lương thực cho tương lai. Việc lập kế hoạch trồng trọt – canh tác nông nghiệp quy mô nhỏ tại các khu đô thị cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp truyền thống cần phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật quản lý bền vững đất trồng để đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng của thế giới.

tìm kiếm nhanh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*