Mô hình nông nghiệp doanh nghiệp – Hợp tác xã

mo-hinh-nong-nghiep-doanh-nghiep-hop-tac-xa

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp cổ phần (hay doanh nghiệp – hợp tác xã) là một mô hình nông nghiệp phát triển ở một mức độ cao hơn đa phần các mô hình nông nghiệp hiện nay.

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp cổ phần

Đây là mô hình nông nghiệp dựa trên nguyên tắc tự nguyện và có lợi cho đôi bên. Trong mô hình HTX nông nghiệp cổ phần, người nông dân là những cổ đông, họ góp vốn bằng quyền sử dụng đất và được chia cổ phần. Họ vẫn là những người nông dân, được chia cổ tức tương đương với cổ phần và được nhận lương khi lao động.

Mô hình này yêu cầu người quản lý phải có trình độ quản lý, có kiến thức về kinh tế, năng động và sáng tạo để mô hình phát triển và đem lại lợi ích cho người nông dân trong HTX.

Nông dân trong mô hình HTX nông nghiệp cổ phần được chia thu nhập từ các nguồn: đóng góp cổ phần bằng ruộng đất, từ ngày công cụ thể bằng lao động, từ lợi nhuận hàng năm của hợp tác xã cổ phần, từ trích lãi tăng theo từng vụ, từng năm.

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp cổ phần (hay doanh nghiệp – hợp tác xã:

Giúp giải quyết nhiều vấn đề ở khu vực kinh tế nông thôn như:

  • Giúp tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa lớn. Tiến hành cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, hạ giá thành sản phẩm, phù hợp với cơ chế thị trường.
  • Đáp ứng nhu cầu của người nông dân, giúp người nông dân không mất ruộng đất mà vẫn được trả lương khi lao động. Tạo động lực hành động cho người nông dân.
  • Đảm bảo ổn định sản xuất và thu nhập lâu dài cho người nông dân.

Tuy nhiên việc thực hiện mô hình này yêu cầu phải quy hoạch vùng sản xuất, hoạch định những sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chính và tìm thị trường tiêu thụ ổn định. Mỗi hợp tác xã nông nghệp cổ phần cần quy tụ được số đông thành viên là những người có nhu cầu, chung lợi ích, tự nguyện góp vốn, góp ruộng vườn, vốn điều lệ cao hàng tỷ đồng (tính giá trị các sản vật vườn ruộng), vốn lưu động có hàng trăm triệu đồng để sản xuất kinh doanh, sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn lương thực, thực phẩm để có thể tiêu thụ cả trong và ngoài nước.

  • Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.