Tác dụng của phân bón cá thủy phân trong sản xuất hữu cơ

Trong sản xuất rau hữu cơ, nitơ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, để quản lý và cung cấp đầy đủ nitơ cho vườn có thể sẽ tốn kém nhiều chi phí. Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phát hiện phân bón cá thủy phân có tính “khả thi về mặt kinh tế” trong sản xuất hữu cơ.

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phát hiện thấy “tính khả thi về mặt kinh tế” của phân bón cá thủy phân trong sản xuất rau hữu cơ. (Nghiên cứu được đăng trên tạp chí HortScience).

1. Nghiên cứu tại Đại học Auburn

Charles Ogles và các đồng nghiệp tại Đại học Auburn đã nghiên cứu tác dụng của ba nguồn nitơ khác nhau trong một đợt trồng bí và rau cải trong vòng 2 năm. Các nhà khoa học đã sử dụng 3 nguồn nitơ (N):

  • Phân bón cá thủy phân;
  • Nguồn N vô cơ có chất dinh dưỡng thứ cấp và vi lượng;
  • Nguồn N vô cơ không có chất dinh dưỡng thứ cấp hoặc vi lượng.
  • Và một mẫu đối chứng không sử dụng N.

Để loại bỏ các tác dụng của thứ tự xen canh, thứ tự cây trồng được hoán đổi trong mỗi năm: Bí vàng – cải xanh trong năm đầu tiên; và cải xanh – bí vàng trong năm thứ 2.

 2. Kết quả nghiên cứu

   Trong năm đầu tiên: 

  • Bí vàng có năng suất cao hơn 30% khi trồng bằng phân bón hóa học so với sử dụng phân bón cá;
  • Cải xanh có năng suất cao hơn 21% khi sử dụng phân bón hóa học so với khi sử dụng phân bón cá.

   Kết quả năm thứ 2:  

  • Cải xanh tiếp tục có năng suất cao hơn khi được trồng bằng phân bón hóa học so với sử dụng phân bón cá.
  • Bí vàng trồng sử dụng phân bón hóa học cũng cho sản lượng cao hơn 16%.

Kết quả nghiên cứu thêm cho thấy, sử dụng phân bón hóa học không bổ sung trung và vi lượng thì cho ra sản lượng cải xanh thấp hơn so với các phương pháp xử lý khác. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính là do thiếu lưu huỳnh (S).

3. Ứng dụng phân bón cá thủy phân vào sản xuất hữu cơ

Sau các thử nghiệm về hiệu quả sử dụng và hiệu quả kinh tế cho các thử nghiệm. Các tác giả kết luậnSử dụng phân bón cá thủy phân có hiệu quả kinh tế caodo:

  • Phân bón cá thủy phân là một loại phân bón hữu cơ, sử dụng cho sản xuất hữu cơ;
  • Người trồng có thể thu được giá cao từ các sản phẩm hữu cơ;

=> Có hiệu quả cao về mặt kinh tế.

Mặc dù có sản lượng thấp hơn các phương pháp khác. Tuy nhiên, sản phẩm sử dụng phân bón cá thủy phân có giá trị cao và từ đó người trồng thu được lợi nhuận cao.

tìm kiếm nhanh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*