Tài liệu nông nghiệp: Cây có múi

Nhóm cây có múi (gồm có bưởi, quýt, cam, chanh) là những loại cây tương đối dễ trồng và mang lại thu nhập cao. Vì vậy, nhiều bà con đang đầu tư tìm hiểu kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi đúng cách để có năng suất cao nhất. Để có thể giúp bà con nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi, Nông nghiệp trẻ xin chia sẻ với bà con các tài liệu về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác và tiếp thị sản phẩm từ cây có múi.

Tài liệu nông nghiệp:

 1. Kỹ thuật canh tác cây có múi

 2. Quản lý sâu, nhện hại cây có múi

 3. Quản lý bệnh hại trên cây có múi

 4. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ CÔN TRÙNG VÀ NHỆN GÂY HẠI CÂY ĂN TRÁI CÓ MÚI (CAM, QUÝT, CHANH, BƯỞI)

 5. CÁCH PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG TRỪ MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI CÂY CÓ MÚI

 6. KỸ THUẬT, CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ THEO ISO CÂY CÓ MÚI – GS. TSKH. TRẦN THẾ TỤC ET AL., NXB LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

 7. Giáo trình hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và tiếp thị sản phẩm từ cây có múi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*