Tạo ra giống cây trồng hấp thụ nitơ từ không khí

tao-ra-giong-cay-trong-hap-thu-nito-tu-khong-khi

Chúng ta đều biết đạm (N – nitơ) là một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của cây trồng. Trong thành phần khí quyển có hơn 75% là khí nitơ (N) tuy nhiên cây trồng không thể hấp thụ nguồn N vô tận này. Một công nghệ mới đang được các nhà khoa học phát triển cho phép các loại cây trồng có khả năng hấp thụ nitơ từ không khí.

 1. Chu trình nitơ (N)

   Chu trình nitơ là một quá trình mà theo đó nitơ bị biến đổi qua lại giữa các dạng hợp chất hóa học của nó. Chu trình này bao gồm các quá trình : Sự cố định nitơ, khoáng hóa, nitrat hóa và khử nitrat.

   Nitơ tồn tại ở nhiều dạng khác nhau như: ammoni (NH4+), nitrit (NO2-), nitrat (NO3-), nitơ oxit (N2O), nitric oxit (NO), hoặc nitơ vô cơ như khí nitơ (N2).

    Trong tự nhiên, quá trình cố định nitơ rất quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, chỉ có một số nhỏ cây trồng (cây họ đậu) có khả năng cố định nitơ từ không khí với sự hỗ trợ của các vi khuẩn cộng sinh. Đa số các cây trồng đều phải hấp thụ nitơ từ đất. Điều này đồng nghĩa với sự phụ thuộc hoàn toàn vào phân bón mà con người sử dụng.

2. Phát triển giống cây hấp thụ nitơ từ không khí

   Các nhà khoa học tại Đại học Nottingham đã phát triển thành công công nghệ đưa các vi khuẩn cố định đạm vào trong tế bào rễ của cây trồng. Tại Đại học Nottingham, các nhà khoa học đã tìm ra chủng vi khuẩn cố định đạm có khả năng cộng sinh với nhiều loại cây trồng chính hiện nay.

   Công nghệ này đem lại bước đột phá cho ngành nông nghiệp. Trong tương lai, các loại cây trồng đều có khả năng cố định đạm từ khí quyển từ đó làm tăng năng suất và giảm sử dụng phân bón nitơ tổng hợp hàng năm.

   Cây trồng được tạo ra nhờ công nghệ mới này có khả năng tổng hợp nitơ một cách tự nhiên. Các nhà khoa học không biến đổi bộ gien của cây mà họ sử dụng vi khuẩn cố định nitơ một cách tự nhiên. Các hạt giống cây trồng được bao phủ bởi các vi khuẩn để tạo ra một mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi và tạo nitơ một cách tự nhiên.

3. Tầm quan trọng

   Ngành nông nghiệp toàn cầu cần đang phụ thuộc vào phân bón nitơ tổng hợp được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch với chi phí cao và gây ô nhiễm môi trường. Việc giúp cây trồng có thể hấp thụ nitơ từ không khí là giải pháp hiệu quả để giảm sự phụ thuộc và nhiên liệu hóa thạch.

   Cây trồng tự tổng hợp nitơ từ không khí một giải pháp bền vững và hiệu quả để làm giảm tình trạng lạm dụng phân bón nitơ tổng hợp và ngăn chặn sự ô nhiễm do phân bón. Đây là giải pháp thân thiện với môi trường và có thể sử dụng trên nhiều loại cây trồng chính. Là giải pháp cần thiết để cải cách ngành nông nghiệp, giúp giảm chi phí sản xuất và tạo ra các sản phẩm sạch – an toàn.

  • Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.