Tình hình phát triển diện tích mắc ca trên thế giới

tinh-hinh-phat-trien-dien-tich-mac-ca-tren-the-gioi

Có nguồn gốc từ Úc, trong những năm 1880 mắc ca được đưa tới trồng ở Hawaii như một loại cây trồng rừng. Đến những năm 1920, mắc ca mới được trồng thương mại phổ biến ở Hawaii.

 

Nguồn gốc và các vùng trồng Mắc ca chính trên thế giới

Có nguồn gốc từ Úc, trong những năm 1880 mắc ca được đưa tới trồng ở Hawaii như một loại cây trồng rừng.

Qua gần 80 năm phát triển, diện tích trồng mắc ca thương mại trên toàn thế giới chỉ khoảng 80 ngàn ha. Sản lượng mắc ca thế giới năm 2013 là 37.951 tấn nhân, trong đó nhiều nhất là ở Úc với 10.500 tấn, Nam Phi xếp thứ hai (10.187 tấn), kế đến là Mỹ (6.510 tấn), Kenya (4.940 tấn), và Malawi (1.847 tấn). Những nước này chiếm 90% sản lượng mắc ca trên thế giới.

 Tình hình phát triển diện tích mắc ca trên thế giới

Lượng mắc ca xuất khẩu trên thế giới những năm gần đây trên 30 ngàn tấn nhân /năm.

Năm 2009, Mỹ là quốc gia đứng đầu về nhập khẩu và tiêu thụ mắc ca trên thế giới. Đến năm 2012, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về nhập khẩu mắc ca.

  • Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.