Trí thông minh của cây trồng

su-that-ve-cay-trong

Ở các loài Động vật, khi gặp sự cạnh tranh chúng có nhiều phản ứng khác nhau như đối đầu, tránh va chạm, chịu đựng… các phản ứng này phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của chúng và đối thủ.

Ví dụ, nếu đối thủ to lớn, mạnh hơn thì động vật sẽ phản ứng theo kiểu tránh đối đầu, chịu đựng.

Thực vật cũng vậy, cây trồng có thể phát hiện sự hiện diện của các loài thực vật xung quanh và sự cạnh tranh nhờ sự thay đổi cường độ ánh sáng.

Khi phát hiện có sự cạnh tranh, cây trồng sẽ có các phản ứng bao gồm:

  • Phát triển kéo dài theo chiều dọc (chiều cao) để cạnh tranh ánh sáng;
  • Chấp nhận sự che bóng của đối thủ, phát triển trong điều kiện thiếu ánh sáng;
  • Phát triển theo hướng tránh xa đối thủ của mình.

Các phản ứng này của thực vật đã được các nhà khoa học ghi nhận trong nhiều nghiên cứu. Để xác định rõ hơn vấn đề này, các nhà khoa học tại Đại học Tübingen đã thực hiện các nghiên cứu và chứng minh:

“Cây trồng có thể lựa chọn các phản ứng khi gặp sự cạnh tranh phụ thuộc vào kích thước và số lượng của đối thủ.”

Nghĩa là cây trồng có khả năng đánh giá sự cạnh trạnh của các cây bên cạnh và đưa ra phản ứng phù hợp cho sự tồn tại và phát triển của chúng.

Ví dụ:

  • Trong điều kiện mật độ cây dày đặc và không có khả năng phát triển theo chiều ngang, thực vật lựa chọn phương thức phát triển theo chiều cao để cạnh tranh với các cây bên cạnh.
  • Trong điều kiện các cây bên cạnh có kích thước lớn và có mật độ thưa, cây lựa chọn phản ứng tối ưu là phát triển theo chiều ngang để cạnh tranh.

  • Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.