Xây dựng mô hình trồng Măng Tây theo VietGap tại tỉnh Ninh Thuận

xay-dung-mo-hinh-trong-mang-tay-theo-vietgap-tai-tinh-ninh-thuan

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thông qua triển khai dự án “Xây dựng mô hình trồng Rau măng tây xanh theo hướng VietGap tại Ninh Thuận” do Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận chủ trì thực hiện.

Mục tiêu

Dự án nhằm đánh giá các đặc điểm sinh trưởng, khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế của cây măng tây xanh. Từ đó hoàn thiện quy trình trồng cây măng tây xanh. Xác định các loại sâu, bệnh hại chính và xây dựng các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Thử nghiệm các biện pháp thu hoạch và bảo quản. Xây dựng đầu ra cho sản phẩm ổn định. Từ đó triển khai rộng rãi cho các hộ nông dân.

Dự án trông Măng tây xanh được đầu tư kinh phí để thực hiện là 261 triệu, triển khai tại 3 vùng của tỉnh Ninh Thuận: An Hải, Mỹ Hải và Văn Hải với diện tích thử nghiệm là 0,6 ha.

Măng Tây xanh

Cây măng tây là đối tượng cây trồng mới đối với tỉnh Ninh Thuận và được biết đến từ năm 2009, nhưng có giá trị kinh tế rất cao, góp phần tăng thu nhập cho hộ nông dân. Bình quân đầu tư trên 1 sào, sau khi trừ chi phí người nông dân thu được 150 – 180 triệu/ha/năm.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là các vườn tự phát của bà con nên chưa đánh giá được hết năng suất, cũng như các chỉ tiêu về sâu bệnh, các phương án thu hoạch bảo quản và cạnh tranh trên thị trường.

Dự án trồng rau măng tây xanh theo hướng VietGap sẽ áp dụng và hoàn thiện quy trình kết hợp đánh giá tình hình sinh trưởng, các chỉ tiêu sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ, năng suất thực tế và định hướng phát triển diện tích măng tây xanh.

  • Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.